1. Opracowanie i wdrożenie siłowników z blokadą drogi.

Zastosowano  na zasuwach remontowych w EW Myczkowce rok 2015.

 2. Koncepcyjne rozwiązanie czyszczarki przejezdnej dla GK ZAK SA w Kędzierzyn Koźlu.

 

 3. Koncepcyjny projekt przejezdnej automatycznej czyszczarki chwytakowej dla EW Rościno.